Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım kararı
© Hürriyet aracılığı ile.

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım kararı


15 Şubat 2018 Perşembe - 17:39  

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü ve başkan Aziz Yıldırım'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

 

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe Kulübü ve başkan Aziz Yıldırım'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

İşte yapılan açıklamanın tamamı:

1. E.2018/10 - K.2018/47

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Mehmet Albayrak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.10.2017 tarih ve E.2017/394 (Birleşen 2017/484 E.) - K.2017/555 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Alacak bakımından UÇK kararının onanması,

- Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu hakkında Sportif cezaya hükmedilmesi talebinin; kulüp ile futbolcu arasında yapılan ve futbolcuya derhal fesih hakkı tanıyan anlaşmaların PFSTT 28/1 ve 2.fıkra hükümlerine aykırılığı sebebiyle geçersiz olduğu, ancak kulübün talimat hükmüne aykırı anlaşma yaptıktan sonra bu anlaşmaya uygun bir fesih dolayısıyla sportif ceza uygulanması talebinde bulunmasının M.K. 2. maddesi hükmünde düzenlenen dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edeceğinden reddine,

- Diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile

2. E.2018/20 - K.2018/48

Futbolcu Berk Neziroğulları'nın, Manisa Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23.11.2017 tarih ve E.2017/559 - K.2017/628 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berk Neziroğulları'nın, itirazının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında 45.000,00 TL olarak kabul edilen tazminat tutarının yapılan hakkaniyet indiriminin kaldırılması suretiyle; 60.000,00 TL olarak düzeltilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

- Değişen alacak miktarına göre harç, yargılama gideri, vekâlet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile

3. E.2018/ 21 - K.2018/49

Hatay Spor Futbol Kulübü'nün, futbolcu Muhammed Burak Taşdemir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.12.2017 tarih ve E.2017/624 - K.2017/661 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile

4. E.2018/ 22 - K.2018/50

Futbolcu Temsilcisi Özgün Koyutürk'ün Fatih Karagümrük Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve E.2017/577 - K.2017/644 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2018/26 - K.2018/51

Bursa Spor Kulübü'nün, futbolcu Serdar Kurtuluş ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 22.12.2017 tarih ve E.2017/578 - K.2017/687 sayılı kararına itirazı incelendi. Bursa Spor Kulübü'ne verilen kesin süre içinde eksik başvuru harcının yatırılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 8/5. maddesi uyarınca eksik başvuru harcı yatırılmadığından reddine, oybirliği ile

6. E.2018/46 - K.2018/52

Kütahya Hacıbekir Spor Kulübü'nün AFDK'nın 05.02.2018 tarihli kararına karşı yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kütahya Hacıbekir Kulübü'nün itirazının FMT 23/1 maddesi uyarınca süresinde olmadığından reddi yönünde verilen kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2018/47 - K.2018/53

İnönü Üniversitesi Spor Kulübü ile ilgili AFDK'nın 05.02.2018 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bornova Yeşilova Spor Kulübü futbolcuları Engin Yıldız hakkında rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunmaktan FDT'nin 41/1-a maddesi ihraç olması nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında ayrıca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (Kırmızı kart gereği 1 maç + 5 maç = 6 maç) ihraç olması nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında tedbirli sürede oynamadığı resmi müsabaka adedinin bu cezadan mahsup edilmesi kararında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2018/48 - K.2018/54

Akıncılar Spor Kulübü'nün Teknik sorumlusu Ahmet Çelik ile ilgili AFDK' nın 05.02.2018 tarihli E. 2017-2018/ 1047 K.2017-2018/ 1395 ve AFDK' nın 05.02.2018 tarihli E.2017-2018/ 1048 K.2017-2018/1396 kararına karşı yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Akıncılar Spor Kulübü'nün Teknik sorumlusu Ahmet Çelik'in cezalı futbolcunun müsabakaya katılması nedeniyle FDT 50/1-b-c maddeleri uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Akıncılar Spor Kulübü'nün Teknik sorumlusu Ahmet Çelik'in cezalı futbolcunun müsabakaya katılması nedeniyle FDT 50/1-b-c maddeleri uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine, AFDK kararında adı geçenler hakkında aynı toplantısında 30 ar gün hak mahrumiyeti cezasının infazından sonra bu cezanın infaz edilmesi yönündeki kararında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2018/50 - K.2018/55

Adıyaman 1954 Spor Kulübü ve futbolcusu Luka Guguchia ile ilgili, AFDK'nın 12.02.2018 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52, 35/3 maddeleri uyarınca 1 maç seyircisiz oynama cezası ve 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nün futbolcusu Luka Guguchia ile ilgili topsuz alanda rakip takım futbolcusuna kafa vurarak kural dışı harekette bulunması nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2018/51 - K.2018/56

Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün Futbolcusu Issam CHEBAKE ile ilgili, PFDK'nın 08.02.2018 tarihli E. 2017-2018/580 K.2017-2018/ 699 kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün Futbolcusu Issam CHEBAKE ile ilgili rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4 maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,

11. E.2018/52 - K.2018/57

Çayırova Spor Kulübü'nün Futbolcu Berkay Ekici ile ilgili, AFDK'nın 12.02.2018 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Çayırova Spor Kulübü'nün Futbolcu Berkay Ekici'nin seyircilere sportmenliğe aykırı davranışta bulunması nedeniyle FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2018/53 - K.2018/58

Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş Kulübü'nün futbolcuları Rıdvan Güller ve Sezgin Bektaş ile ilgili, AFDK'nın 06.02.2018 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş Kulübü'nün futbolcuları Rıdvan Gürler'in topsuz alanda rakip takım futbolcusuna kural dışı harekette bulunması nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş Kulübü'nün futbolcuları Sezgin Bektaş'ın topsuz alanda rakip takım futbolcusuna kural dışı harekette bulunması nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmiştir. Futbolcu Sezgin Beştaş'ın rakip takım futbolcusuna yönelik eyleminin AFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 44. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin "saldırı" şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş Kulübü'nün futbolcusu Sezgin Bektaş'ın hakkında verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının başvurunun reddi ile onanmasına, oybirliği ile,

13. E.2018/54 - K.2018/59

Karaçomak Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 08.02.2018 kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Karaçomak Spor Kulübü, 1905 Genç Aslanlar Spor Kulübü Futbolcusu Şükrü Çelebi'nin asker olmasına rağmen lisans çıkartarak müsabakalarda oynadığına ilişkin itirazda bulunmuştur. AFDK'nın, verdiği adı geçen futbolcunun sivil memur olması nedeniyle 2017-2018 sezonu amatör liglerde uygulanacak esaslar kitapçığının 26/son maddesi hükmü uyarınca lisans çıkartmasında ve oynamasında bir sakınca olmadığı şeklinde verdiği kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2018/55 - K.2018/60

Bursa Spor Kulübü'nün ile ilgili, PFDK'nın 08.02.2018 tarihli E. 2017-2018/578 K.2017-2018/ 692 kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bursa Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası 123,124,125,126, kuzey kale arkası 109,110, maraton üst 216, maraton alt 115,116,117,118 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu güney kale arkası tribündeki tüm bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- 1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI 123,124,125,126. bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Bursaspor Kulübünün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılması sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

15. E.2018/56 - K.2018/61

Fenerbahçe A.Ş. ve başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili, PFDK'nın 08.02.2018 tarihli E. 2017-2018/581 K.2017-2018/ 711 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST H,I,OKUL AÇIK C,D,E,F,K,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe A.Ş'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3 maddesi uyarınca 100,00 TL para cezası verilmesinde

sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe A.Ş'nin kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3 ve 38/1-b maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000. TL para ceza verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu


Yorumlar

Bugün neler oldu?


06:00 ile 09:00 arasında

ABD, Deyr ez Zor'da camiden sonra hastane vurdu

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'nin Deyr ez Zor iline bağlı Hacin ilçesinde bir hastaneyi vurduklarını açıkladı.

ABD'den biri bakan 3 Kuzey Koreli yetkiliye yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, insan hakları ihlalleri ve sansür gerekçesi ile aralarında Devlet Güvenlik Bakanının da bulunduğu 3 üst düzey Kuzey Koreli yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.


00:00 ile 06:00 arasında

Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu hafta içinde görüşmeyi bekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu hafta içinde uygun bir tarihte görüşmeyi beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gündemimizde Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu parçalamak var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İdlib’te Rusya ile vardığımız ve İran tarafından da desteklenen mutabakat sayesinde, çok büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtik. Şimdi de gündemimizde Fırat’ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak vardır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İnsan haklarına saygılı bir adalet sistemi konusunda kimsenin şüphesi olmasın

"Hükümetimiz çalışanın ve işçinin yanında bir tavır sergilemiştir, enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir"

ABD ile Mısır 'sınır ötesi suçlarla mücadeleyi' görüştü

Mısır ile ABD, "güvenlik iş birliğinin geleceği, bilgi paylaşımı ve sınır ötesi suçlarla mücadeleyi destekleme yollarını" görüştü.

Kaza yapan sürücü 'Alkollüyüm' diyerek alkolmetreye üflemek istemedi

Kaza yapan sürücü 'Alkollüyüm' diyerek alkolmetreye üflemek istemedi

Dikkat çeken liste... Selman çıktı Kaşıkçı girdi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı, Amerikan Time dergisinin her yıl seçtiği "yılın kişisi" unvanı için finale kalan isimler arasında yer aldı.

Trump, ABD'nin 716 milyar dolarlık savunma bütçesine 'delilik' demesinden bir hafta sonra, 750 milyar dolar harcamaya niyetlendi

Geçen hafta ABD'nin savunma bütçesine 716 milyar dolar harcanmasını 'delilik' diye niteleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın fikir değiştirip Amerikan tarihindeki en yüksek savunma bütçesine niyet ettiği ileri sürüldü.

Rusya, Venezüela’ya stratejik savaş uçaklarını gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik savaş uçağı, An-124 ağır nakliye uçağı ve Il-62 uzun menzilli yolcu uçağının Venezüela’ya gönderildiğini bildirdi.

ABD’ye iade edilen FETÖ’cü Kemal Öksüz suçunu kabul etti

ABD Adalet Bakanlığı, Kongreye yalan beyanda bulunmak suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan ve ağustos ayında Ermenistan'da tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Kemal Öksüz'ün ABD'ye iade edildiğini ve kendisine isnat edilen suçu kabul ettiğini açıkladı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de Bütçe Görüşmesi'nde konuşuyor.

Copyright © Habersepeti 2018

Bu sitede kullanılan hiçbir yazılı ve/veya görsel içerik için aksi yönde açık yazılı izin olmadığı müddetçe site içeriğinin kısmen veya tamamen ticari amaçla ve/veya reklam ve benzeri gelir elde edecek şekilde kullanılması yasaktır.